Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Mestská a obecná štatistika

Animovaný obrázok mapy SR - upútavka na Mestskú a obecnú štatistiku

Informačný systém Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ) zabezpečuje potreby ŠÚ SR na centrálnej, krajskej a úrovni pracoviska ŠÚ SR v oblasti zberu dát, nahrávania hodnôt ukazovateľov za jednotlivé obce SR resp. mestá SR.

Informačný systém MOŠ poskytuje štatistické informácie za každú obec a mesto SR s možnosťou definovať pri výstupoch rôzne územné jednotky SR s perspektívnou väzbou na európske štatistiky. Ide o systém, ktorý má prierezový charakter obsahujúci údaje z viacerých úsekových štatistík, doplnený o ďalšie údaje a charakteristiky, ktoré štátna štatistika svojimi zisťovaniami nepokrýva. Paralelne sú definované aj ukazovatele za MIS, s ktorým sa uvažuje za väčšie mestá v SR. Zatiaľ je tento systém realizovaný len za hlavné mesto SR Bratislava a od roku 2003 aj Košice. Sústava ukazovateľov sledovaných v tomto štatistickom systéme sa skladá zo spoločných ukazovateľov MOŠ-MIS, u ktorých sú zjednotené požiadavky oboch systémov. Okrem spoločných ukazovateľov sú pre hlavné mesto SR Bratislavu a Košice vytvorené samostatné ukazovatele podľa špecifických podmienok MIS. Dohodnutá sústava ukazovateľov, zdroje informácií pre napĺňanie bázy dát MOŠ-MIS, ako aj spôsob získavania údajov sa bude podľa možnosti ŠÚ SR priebežne zdokonaľovať a prispôsobovať novým požiadavkám užívateľov a zmenám v legislatíve a údajovej základni.

Vstup do databázy Mestskej a obecnej štatistiky


Prezentácia MESTSKEJ A OBECNEJ ŠTATISTIKY obsahuje vybrané štatistické informácie o obciach a mestách Slovenskej republiky. Prezentované údaje sú k 31. 12. 2012. Všetky údaje sú k dispozícii zdarma.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom