Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Priemyselná produkcia v novembri 2012

[ 11.01.2013 ]

detailnejšie údaje

 

Index priemyselnej produkcie (IPP) v novembri 2012 v porovnaní s novembrom 2011 vzrástol o 5,2 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 6,3 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,2 %, v ťažbe a dobývaní o 4,6 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 23,3 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,4 %, výrobe elektrických zariadení o 4,7 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 2,6 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 2,5 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,8 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 4,9 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 15,2 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 0,4 % a produkcia pre medzispotre­bu o 0,2 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 1,5 %. Výroba predmetov krátkodobej spotreby sa nezmenila.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v novembri 2012 oproti októbru 2012  klesla o 1,8 %.

Za jedenásť mesiacov roka 2012 vzrástol IPP medziročne o 11,5 %, z toho v priemyselnej výrobe o 13,6 %. Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,2 %, v ťažbe a dobývaní o 6,4 %.

Celkový prírastok produkcie priemyslu súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 48,1 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,5 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 6,6 %, výrobe elektrických zariadení o 8,3 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,2 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 11,6 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 10,9 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 31,5 %, výroba pre medzispotre­bu o 1,9 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 1,6 %. Nižšia bola produkcia súvisia­ca s energetikou o 3,3 %. Objem výroby predmetov dlhodobej spotreby sa nezmenil.

___________________________________
Poznámka: index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 v novembri 2012 o 1 deň vyšší a od začiatku roka 2012 o 3 dni vyšší.

 

Vydal:

Podrobnejšie informácie

Štatistický úrad SR
Miletičova 3
824 67 Bratislava

Hovorca
Marián Jánošík
tel. 02/50 23 65 53 
fax 02/69 25 02 04
e-mail: marian.janosik@statistics.sk 

Odbor štatistiky priemyslu 
Roman Török
tel. 02/50 23 63 10
e-mail: roman.torok@statistics.sk

Informačný servis:
tel. 02/50 23 63 39, 50 23 63 35
fax 02/55 56 13 61
e-mail: info@statistics.sk 


Upozornenie
:  Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti je potrebné uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom