Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štvrťročné údaje HDP v roku 2012 v bežných cenách

U k a z o v a t e ľ Merná jednotka 2012
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. - 4.Q
Výrobná metóda                 
Produkcia mil. Eur 41 306,9 43 086,2 41 475,9 44 549,7 170 418,6
  index 105,8 103,9 103,9 102,3 103,9
Medzispotreba mil. Eur 26 202,5 26 809,7 24 098,5 27 898,8 105 009,5
  index 106,3 103,4 103,6 101,1 103,5
Hrubá pridaná hodnota mil. Eur 15 104,3 16 276,4 17 377,4 16 650,9 65 409,0
  index 105,0 104,6 104,4 104,4 104,6
Čisté dane z produktov mil. Eur 1 445,3 1 545,9 1 501,6 1 561,2 6 054,0
  index 98,2 94,0 96,3 82,1 92,0
Výdavková metóda            
Konečná spotreba spolu mil. Eur 12 927,9 13 100,9 13 431,6 14 054,7 53 515,0
  index 103,9 102,6 102,6 101,7 102,7
Konečná spotreba domácností mil. Eur 9 892,9 9 929,1 10 259,5 10 133,8 40 215,4
  index 104,4 103,4 102,9 101,7 103,1
Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam mil. Eur 175,1 177,1 181,8 185,1 719,0
  index 100,5 100,7 101,3 101,5 101,0
Konečná spotreba verejnej správy mil. Eur 2 859,9 2 994,6 2 990,3 3 735,8 12 580,6
  index 102,5 99,9 101,4 101,5 101,3
Tvorba hrubého kapitálu mil. Eur 3 070,8 3 768,1 4 583,0 3 418,8 14 840,7
  index 95,9 81,0 89,8 95,5 89,7
Tvorba hrubého fixného kapitálu mil. Eur 3 391,3 3 699,2 3 977,9 4 323,9 15 392,3
  index 96,6 97,3 96,8 95,3 96,5
Zmena stavu zásob a cennosti mil. Eur -320,5 68,9 605,1 -905,1 -551,6
             
Vývoz výrobkov a služieb mil. Eur 16 096,4 17 319,2 16 984,4 17 926,5 68 326,5
  index 109,6 111,3 111,9 108,0 110,2
Dovoz výrobkov a služieb mil. Eur 15 315,9 16 318,7 16 194,0 16 945,3 64 773,9
  index 105,8 103,4 106,7 104,9 105,2
Štatistický rozdiel mil. Eur -229,6 -47,1 74,0 -242,6 -445,2
Dôchodková metóda            
Odmeny zamestnancov mil. Eur 6 108,4 6 551,5 6 528,5 7 276,3 26 464,7
  index 102,7 102,8 101,7 103,1 102,6
Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky mil. Eur 9 229,9 9 858,6 11 026,5 9 490,0 39 605,0
  index 106,6 106,6 107,1 105,9 106,6
Čisté dane z produkcie a dovozu mil. Eur 1 211,3 1 412,2 1 324,0 1 445,7 5 393,3
   index 97,0 89,2 89,1 78,6 87,6
             
Hrubý domáci produkt mil. Eur 16 549,6 17 822,3 18 879,0 18 212,1 71 463,0

index 104,4 103,6 103,7 102,0 103,4


Poznámka: metodika ESNÚ 95;
indexy rovnaké obdobie predchádzajúceho roka = 100
rozdiel medzi objemom HDP a súčtom hlavných zložiek je štatistická diskrepancia
rozdiely údajov v súčtoch na poslednom mieste sú spôsobené zaokrúhľovaním

 Posledná aktualizácia: 6. marca 2013Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom Exportuj stránku do xml  Export do xml