Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


Vzory formulárov a metodické vysvetlivky

Rok 2014

Na rok 2014 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre. 

PRIJATIE 2014

ODOSLANIE 2014

Formulár INTRASTAT 1-12

(.xls- 81 kB)

Pdf(.pdf- 169 kB)

Formulár INTRASTAT 2-12

(.xls- 81 kB)

Pdf(.pdf-170 kB)

Metodické vysvetlivky
k formuláru INTRASTAT 1-12

Word(.rtf-252 kB)

Pdf(.pdf-304 kB)

Metodické vysvetlivky
k formuláru INTRASTAT 2-12

Word(.rtf-221 kB)

(.pdf-304 kB)

 


Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru
používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Archív formulárovVytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom