Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


Vybrané zmeny pre rok 2014

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2013 nemení.

  • Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2014 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

 

Vybrané zmeny pre rok 2013

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2012 nemení.

  • Prahy zjednodušeniazrušené

 

  • Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2013 je ustanovená Nariadením KOMISIE (ES) č. 927/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

  • Geonomenklatúra

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 bola vydaná aktualizovaná nomenklatúra krajín a území (GEONOM). V nomenklatúre pribudol nový kód QP - námorná oblasť mimo teritoriálnych vôd.

  • Dodacie podmienky

V dodacích podmienkach je možné uvádzať kódy INCOTERMS´2000 a aj INCOTERMS´2010.

  • Kódovanie členských štátov

Od júla 2013 bude Chorvátsko členským štátom EÚ. Od tohto mesiaca musia byť prijatia z a odoslania do Chorvátska (kód krajiny - HR) vykazované v hláseniach Intrastat.

 

Vybrané zmeny pre rok 2012 

Výška prahov oslobodenia a prahov zjednodušenia sa v porovnaní s rokom 2011 nemení.

Zmeny vyplývajúce zo znenia prílohy 1 k vyhláške Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z. sa týkajú iba vypĺňania úplných INTRASTAT hlásení:

Región určenia (odsek 14) v Hlásení o prijatí tovaru (INTRASTAT 1-12) je nepovinný údaj.
Región pôvodu (odsek 13) v Hlásení o odoslaní tovaru(INTRASTAT 2-12) je nepovinný údaj.

Poznámka:


1.   Pokiaľ ide o dodacie podmienky INCOTERMS´2010 ich použitie sa oproti roku 2011 nemení. Ak budú v obchodnej transakcii použité tieto dodacie podmienky a ich znenie bude odlišné od znenia INCOTERMS´2000, spravodajská jednotka prekóduje podmienky dodania podľa INCOTERMS´2000.
Odporúčaný postup:
Nové dodacie podmienky DAT a DAP - zápis do hlásenia ako podmienka DDU. V ostatných podmienkach ostalo označenie rovnaké ako v predchádzajúcej verzii. Čiastočne sa zmenilo ich znenie. Tieto zmeny nemajú vplyv na údaje vykazované v hláseniach INTRASTAT, a preto sa v hláseniach použije označenie rovnakým kódom/skratkou.


2.    Ako každoročne aj v roku 2012 sú zmeny v tovarovej nomenklatúre (HS/KN). Nomenklatúra bola publikovaná v Ú. v. L 282, z 28.10.2011, s.1-912, ako nariadenie komisie (EÚ) č. 1006/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Nariadenie ustanovuje verziu nomenklatúry platnú pre rok 2012. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom