Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


INTRASTAT-SK

INTRASTAT systém je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Toto zisťovanie nahrádza monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie", resp. výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".

Nie všetky hospodárske subjekty uskutočňujúce prijatia a odoslania medzi Slovenskou republikou členskými štátmi sú monitorované v systéme INTRASTAT. Členské štáty každý rok definujú prahy, pod ktorými sú tieto subjekty oslobodené od poskytovania akýchkoľvek informácií.

Na rok 2014 platí v systéme INTRASTAT-SK prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
Prah zjednodušenia na prijatí a na odoslaní bol v systéme INTRASTAT-SK od 1.1.2013 zrušený.

Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku alebo od začiatku sledovaného roka uskutoční prijatia a/alebo odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah oslobodenia je povinná predkladať Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a/alebo Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

Informácie o spravodajských jednotkách potrebné na realizáciu uvedeného štatistického zisťovania budú zaznamenané v registri subjektov zahraničného obchodu.

Údaje získané v rámci systému INTRASTAT-SK sa uložia do databázy zahraničného obchodu spolu s údajmi o obchode s nečlenskými štátmi. Z týchto údajov sa bude spracovávať súhrnná štatistika zahraničného obchodu.

 
 

Pripomienky k predkladaným materiálom ako aj otázky ohľadom INTRASTAT systému sú vítané na adrese:

intrastat-sk@statistics.sk

 alebo v časti FAQ (často kladené otázky), kde je možnosť zadať otázku.

 

Pracovníci konzultačného pracoviska pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR sú k dispozícii počas pracovných dní v čase od 8.30 do 14.30 na telefónnych číslach:

02/502 36 277
02/502 36 278
                                    Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom