Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


Program štátnych štatistických zisťovaní

Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Štatistické zisťovania zaradené do programu štátnych štatistických zisťovaní sa stávajú pre vymedzený okruh spravodajských jednotiek záväzné z hľadiska povinnosti poskytnúť údaje. Spravodajská povinnosť pre spravodajskú jednotku vznikne vtedy, keď je Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvom resp. štátnou organizáciou vyzvaná k vyplneniu príslušných štatistických formulárov, hlásení, dotazníkov, ankety a podobne.

Štatistický úrad Slovenskej republiky, ministerstvá a štátne organizácie majú zo zákona povinnosť ochraňovať dôverné a osobné údaje respondenta pred zneužitím. Spôsob riadenia a realizácie činností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany dôverných štatistických údajov v Štatistickom úrade Slovenskej republiky upravuje interný právny predpis. Prístup k dôverným údajom zasielaných orgánu spoločenstva, a pravidlá spolupráce medzi spoločenstvom a vnútroštátnymi orgánmi upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2013 zo 17. júna 2013 (.pdf - 745 kB).

Počnúc rokom 2012 sa v termíne do 6 mesiacov po ukončení sledovaného roka vypracúva Ročná správa o plnení  programu štátnych štatistických zisťovaní. Správa za rok 2012 obsahuje základné informácie o zostavení programu na roky 2012 a 2014, počte realizovaných zisťovaní za rok 2012 a vyhodnotení záťaže respondentov. Správa za rok 2013 obsahuje základné informácie o plnení programu zisťovaní na roky 2012 až 2014, počte realizovaných zisťovaní za rok 2013.   

 

Program štátnych štatistických zisťovaní

        Pdf (.pdf - 5723 kB- 5.4.2012)

 

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom