Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


Podnikateľské štatistiky

Podnikateľské štatistiky sú zamerané na získanie relevantných, konzistentných a porovnateľných informácií o produkčných ekonomických aktivitách potrebných pre rozhodovací proces na všetkých úrovniach riadenia a uspokojovanie potrieb užívateľov na podnikovej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Systém krátkodobých a štrukturálnych podnikových zisťovaní zahŕňa oblasť podnikových mikrodát pre potreby hodnotenia krátkodobého aj dlhodobého vývoja základných ekonomických ukazovateľov a sledovanie štruktúry hospodárenia jednotlivých produkčných ekonomických činností v priemysle, stavebníctve, obchode a službách, ktoré sú východiskom pre tvorbu národných účtov.

Z medzinárodného hľadiska sa podnikateľské štatistiky vyžadujú na podporu analýz konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov, sledovanie ekonomických cyklov, predikciu budúceho vývoja a tvoria kľúčové informácie na monitorovanie pokroku obnovených lisabonských cieľov.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom