Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Vzory štatistických formulárov

Stránka obsahuje schválené štatistické formuláre krátkodobých a dlhodobých štatistických zisťovaní zahrnutých do Programu štátnych štatistických zisťovaní. Vystavené štatistické formuláre slúžia na informáciu o sledovaných ukazovateľoch v schválenom štatistickom zisťovaní. Nedajú sa použiť na elektronický zber údajov. Ak má spravodajská jednotka záujem o elektronický zber údajov, potrebné informácie nájde v rubrike Elektronický zber údajov.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom