Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Priemerná mesačná mzda podľa odvetví v roku 2010

Štatistická klasifikácia ekonomických činností
SK NACE Rev. 2

2010

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

4. štvrťrok

rok

Eur

index

Eur

index

Eur

index

Eur

index

Eur

index

Hospodárstvo SR úhrnom

725

102,1

758

103,6

750

103,7

844

103,8

769

103,2

v tom v odvetviach:

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

565

102,9

544

97,5

632

104,3

628

100,8

592

101,2

z toho poľnohospodárstvo

544

100,2

537

99,4

619

100,0

622

100,1

581

103,1

Priemysel

753

105,8

791

106,2

777

104,9

856

103,9

795

105,4

- ťažba a dobývanie

866

103,0

828

96,4

851

100,6

897

99,8

861

100,0

- priemyselná výroba

734

105,7

767

106,2

754

104,6

827

103,9

771

105,3

- dodávka elektriny, plynu, pary

1 140

106,2

1 285

105,8

1 237

109,7

1 413

105,4

1 268

106,8

- dodávka vody

720

104,2

788

109,0

786

104,7

924

104,1

805

105,4

Stavebníctvo

523

99,8

580

104,1

583

103,7

628

106,1

579

103,6

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel

677

101,2

748

102,0

739

104,2

808

105,3

743

102,9

Doprava a skladovanie

784

100,9

743

101,0

748

101,5

862

104,9

784

102,1

Ubytovacie a stravovacie služby

448

104,2

476

106,5

534

103,7

553

106,3

503

104,7

Informácie a komunikácia

1 533

100,7

1 368

102,0

1 354

105,6

1 544

102,2

1 450

102,6

Finančné a poisťovacie činnosti

1 500

99,8

1 517

98,2

1 316

103,9

1 366

106,7

1 425

102,1

Činnosti v oblasti nehnuteľností

795

103,9

860

102,4

892

110,8

1073

105,7

905

106,0

Odborné, vedecké, technické činnosti

896

100,4

925

101,6

930

104,0

1 001

104,5

938

102,1

Administratívne služby

822

98,9

866

98,6

925

101,4

1 019

97,7

908

99,3

Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie

925

101,5

1 003

104,3

947

101,5

1 086

100,3

990

101,9

Vzdelávanie

619

103,2

654

102,7

625

102,6

738

101,7

659

102,5

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

642

102,2

683

104,0

690

106,0

776

104,1

698

104,0

Umenie, zábava, rekreácia

532

99,8

557

100,5

635

100,8

672

102,5

599

100,5

Ostatné činnosti

495

98,0

568

99,5

616

99,4

650

99,4

582

97,0 

 

Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; indexy rovnaké obdobie predchádzajúceho roku = 100
bez podnikateľských príjmov; údaje upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd, idexy sú počítané z porovnateľných údajov

Posledná aktualizácia: 3.  marca 2011Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom Exportuj stránku do xml  Export do xml