Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2010

(v prepočte na fyzické osoby)

Ukazovateľ

Merná jednotka

2010

1. Q.

2. Q.

1. polrok 2010

3. Q.

4. Q.

rok

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR 1)

Eur

725

758

741

750

844

769

 

Index nominálnej mzdy

index

102,1

103,6

102,8

103,7

103,8

103,2

 

Index reálnej mzdy

index

101,6

102,4

102,0

102,6

102,7

102,2

 

Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; indexy rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy je vypočítaný ako podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien
1) bez podnikateľských príjmov; údaje upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd, idexy sú počítané z porovnateľných údajov

Posledná aktualizácia: 3. marca 2011

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom Exportuj stránku do xml  Export do xml