Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl (2005 - 2006)

 

Ukazovateľ

2005

2006

1.Q.

2.Q.

3.Q.

4.Q.

rok

1.Q.

2.Q.

3.Q.

4.Q.

rok

Počet nezamestnaných spolu (v tis. osôb)

461,9

425,3

415,0

407,6

427,5

395,8

357,1

341,6

319,0

353,4

 

Index (rovnaké obdobie minulého roka = 100)

90,3

86,9

88,9

89,6

88,9

85,7

84,0

82,3

78,3

82,7

 

Miera nezamestnanosti (v %)

17,5

16,2

15,6

15,3

16,2

14,9

13,5

12,8

12,0

13,3

 

Poznámka: definícia nezamestnanosti je v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1897/2000

Nezamestnaní podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnania
(podľa Výberového zisťovania pracovných síl)

U k a z o v a t e ľ

2005

2006

1. Q.

2. Q.

3. Q.

4. Q.

rok

1. Q.

2. Q.

3. Q.

4. Q.

rok

Nezamestnaní spolu

461,9

425,3

415,0

407,6

427,5

395,8

357,1

341,6

319,0

353,4

v tom podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnania:

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo; rybolov a chov rýb

31,8

28,1

26,1

28,2

28,6

26,5

23,2

18,2

17,1

21,3

Priemysel

90,3

84,4

78,1

77,3

82,5

73,6

67,8

63,0

60,3

66,2

Stavebníctvo

32,9

24,9

25,4

25,6

27,2

26,5

19,5

17,4

16,9

20,1

Veľkoobchod a maloobchod; oprava vozidiel

34,8

30,2

28,0

29,0

30,5

27,8

25,1

24,6

24,0

25,4

Hotely a reštaurácie

15,9

13,8

10,4

11,2

12,8

10,1

10,6

10,3

9,2

10,1

Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie

11,8

12,3

10,3

9,7

11,0

9,1

9,0

6,5

6,6

7,8

Finančné sprostredkovanie

4,0

3,5

2,9

2,7

3,3

2,7

2,2

1,8

1,3

2,0

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

7,2

8,0

7,3

7,3

7,5

7,0

6,0

5,8

4,7

5,9

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

11,4

10,5

10,2

10,6

10,7

10,9

8,3

7,0

8,0

8,6

Školstvo

9,5

8,8

7,6

7,2

8,3

6,7

5,9

6,7

5,2

6,1

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

12,1

10,6

10,9

11,6

11,3

11,6

10,5

9,0

8,7

10,0

Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

30,7

24,3

25,3

21,4

25,4

17,1

12,8

12,9

9,9

13,2

Činnosti domácností

0,9

0,8

1,7

1,3

1,2

0,4

0,2

-

0,2

0,2

Exteritoriálne organizácie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nezistené

68,2

66,8

66,4

62,8

66,1

72,9

71,9

64,9

61,6

67,8

Nezamestnaní, ktorí nemali ešte zamestnanie

100,3

98,5

104,5

101,7

101,3

93,1

84,2

93,6

85,2

89,0

 

 

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2007Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom Exportuj stránku do xml  Export do xml