Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


Číselníky k registru organizácií

Atribúty ako sú sídlo, predmet podnikania, právna forma a súvisiace charakteristiky, vznik/zánik organizácie, kategórie veľkosti, zatriedenie podľa sektorov a typ aktivity/pasivity sa v registri organizácií klasifikujú pomocou číselníkov. Kódy a názvy číselníkov nájdete v nižšie uvedenom prehľade. Informácie o aktualizácii získate, ak si prečítate čo je nové (.rtf-263 kB-4.5.2012).

Ak si chcete číselník prezrieť alebo stiahnuť v tvare xls alebo txt, vstúpte do katalógu číselníkov alebo kliknite na kód číselníka. Číselníky k registru organizácií sú zatriedené do úsekovej štatistiky Organizačná štatistika s výnimkou číselníkov obsahujúcich administratívne a územné členenie, ktoré sú pod Regionálnou štatistikou. Číselník možno vyhľadať aj priamo pomocou vyhľadávania, buď podľa kódu číselníka alebo podľa názvu číselníka.

Vstup do katalógu číselníkov

 

Prehľad číselníkov k registru organizácií

Typ

Názov

Kód

Akronym

Sídlo

Štatistické územné jednotky

0054

SUJ

Kraje

0049

KRAJ96

Okresy

0048

OKRES96

Obce Slovenskej republiky

0051

ICZUJ

Územno-technické jednotky

0052

ICUTJ

Základné sídelné jednotky

0053

ICZSJ

Titul pred menom

0062

TITPRED

Titul za menom

0063

TITZA

Predmet podnikania

Podtriedy klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008)
Pozn.: Uplatňuje sa od 1. 1. 2008.
SK NACE Rev. 2, podtriedy SK NACE Rev. 2 s vysvetlivkami a korešpondenciu medzi SK NACE a OKEČ na úrovni tried nájdete v databáze klasifikácií STAKLAS.

5205

SKNACE5

Sekcie klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008)
Pozn.: Uplatňuje sa od 1. 1. 2008.
Sekcie pozri v STAKLAS.

5201

SKNACE1

Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ5)
Pozn.: Nahradené číselníkom č. 5205 k SK NACE Rev. 2.
Klasifikáciu pozri v STAKLAS.

5502

OKEC5 

Kategórie a subkategórie odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
Pozn.: Nahradené číselníkom č. 5201 k SK NACE Rev. 2.

5503

KTOKEC5

Právna forma a súvisiace charakteristiky

Právna forma organizácie

0056

FORMA

Druh vlastníctva

0036

DRVLST

Spôsob účtovania

0064

SPUC

Ústredné orgány štátnej správy

0069

USORG

Vznik / zánik

Spôsob založenia organizácie

0060

ZALOZ

Spôsob zániku organizácie

0061

ZANIK

Kategórie veľkosti

Kategórie organizácií podľa počtu zamestnancov

0073

KATP97

Kategórie organizácií podľa výšky tržieb v tis. EUR
Pozn.: Uplatňuje sa od 1. 1. 2009.

0077

KATT09

Kategórie organizácií podľa veľkosti objemu produkcie v mil. Sk

0071

KATT

Sektor pre národné účty

Kód sektorov pre systém národných účtov ESÚ 79

5507

SNU

Inštitucionálne subsektory ESÚ 95
Klasifikáciu pozri v STAKLAS.

0076

ESU95

Typ aktivity / pasivity

Typ štatistickej jednotky

0074

S4

Typ pasivity štatistickej jednotky

0075

PASIVITAVytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom