Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Klasifikácie

Klasifikácia je zoznam kategórií, ktoré štrukturujú informácie v určitej oblasti. Klasifikácia má jeden alebo viacero úrovní podrobnosti zodpovedajúcich rozličným požiadavkám na presnosť popisu pokrytého poľa. Štatistická klasifikácia predstavuje hierarchicky usporiadané triedenie určitých ekonomických, sociálnych alebo demografických javov a procesov. Klasifikačné triedenie sleduje nadväznosť javov a procesov od všeobecnejšieho k podrobnejšiemu, pričom vyšší stupeň štruktúry sa rozkladá detailnejšie na nižšie stupne a existuje hierarchické logické usporiadanie podriadených a nadriadených jednotlivých stupňov klasifikácie.

Vstup do databázy klasifikácií
Dokumenty k revidovaným ekonomickým klasifikáciám NACE Rev. 2 (SK NACE Rev. 2) a CPA 2008
Prevodové tabuľky Klasifikácie produktov (CPA 2008) na Colný sadzobník (CN)
Dokumenty k revidovanej klasifikácii zamestnaní ISCO-08


Štatistické klasifikácie sú centrálne evidované a vedené na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie a pri ich spracúvaní. Európske štatistické klasifikácie a medzinárodné klasifikácie sú dostupné na serveri Eurostatu pre metadáta - RAMON.

    Dokumentácia

Názov klasifikácie

Identifikátor 

Metodika

Systematická časť

Vysvetlivky

Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, Rev. 1.1 (2003)

 OKEČ Rev. 1.1

Word (.rtf-76 kB))

Word (.rtf-1,66 MB) 

Word (.rtf-2 MB)

Štatistická klasifikácia ekonomických činností, Rev. 2 (2008) SK NACE Rev. 2

Word (.rtf-8 kB)

Word (.rtf-1,14 MB) 

Word (.rtf-1,28 MB)

Štatistická klasifikácia produkcie, verzia 2003

 KP 2003

Word (.rtf-143 kB)

Word (.rtf-4,93 MB) 

Word (.rtf-3,57 MB)

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008

 CPA 2008

 

Word (.rtf-6,8 MB) 

Word (.rtf-2,6 MB)

Klasifikácia stavieb, verzia 2000

 KS 2000

Word (.rtf-160 kB)

Word (.rtf-82 kB)) 

Word (.rtf-599 kB) 

Klasifikácia stavieb, verzia 2010 KS 2010

Word (.rtf-295 kB)

Word (.rtf-225 kB))

Word (.rtf-159 kB) 

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2009

 KOV 2009

Word (.rtf-89 kB)

Word (.rtf-3,2 MB) 

Word (.rtf-2 MB)
zrušené odbory

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2010 KOV 2010 Word (.rtf-265 kB) Word (.rtf-17,4 MB)

Word (.rtf-5,5 MB)
zrušené odbory

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2011 KOV 2011 Word (.rtf-258 kB) Word (.rtf-15,0 MB) Word (.rtf-6,4 MB)
zrušené odbory
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, verzia 2012  KOV 2012 Word (.rtf-303 kB) Word (.rtf-16,7 MB)  Word (.rtf-16,7 MB)
zrušené odbory
Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania, verzia 2011 ISCED 2011 Word (.rtf-18 MB) Word (.rtf-166 kB) Word (.rtf-7,2 MB)
národ. klasifikácia 

Klasifikácia zamestnaní, verzia 2001

 KZAM 2001

Word (.rtf-54 kB)

Word (.rtf-36,62 MB)  

Word (.rtf-1,16 MB)
abecedný zoznam

Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2010   KZAM 2010 Word (.rtf- 86 kB)  Word (.rtf- 770 kB) 

 

Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní, verzia 2008

ISCO-08

Word (.pdf- 695 kB)

Word (.pdf-216 kB)

Word (.pdf-2,1 MB)

Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2012  SK ISCO-08      Word (.rtf-3,37 MB)    
Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10)  MKCH-10      

 Word (.rtf-247 kB) 

     

Klasifikácia výdavkov verejnej správy (COFOG)

 SK-COFOG

Word (.rtf-158 kB)

Word (.rtf-165 kB))

Word (.rtf-272 kB)

Klasifikácia výdavkov neziskových inštitúcií, slúžiacich domácnostiam podľa účelu, verzia 2004

 COPNI 2004

Word (.rtf-8 kB)

Word (.pdf-163 kB)

Word (.rtf-323 kB)

Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky

 

 

Word (.rtf-87 kB)

 

Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov, verzia 2001

 ESA 95

 

Word (.rtf-18 kB)

 

Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2005

PRODSLOV 2005

Word (.rtf-246 kB) 

Zip (.zip-474 kB)

 

Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2006

PRODSLOV 2006

Word (.rtf-246 kB)

Zip (.zip-460 kB)

 

Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2007

PRODSLOV 2007

Word (.rtf-397 kB)

Zip (.zip-457 kB) 

 

Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2008

PRODSLOV 2008

Word (.doc-213 kB)

Zip (.zip-1,28 MB) 

     

Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2009 PRODSLOV 2009

Word (.rtf-209 kB)

Zip (.zip-819 kB) 

   
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2010 PRODSLOV 2010

Word (.rtf-563 kB)

Zip (.zip-828 kB) 

 
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2011 PRODSLOV 2011

Word (.rtf-262 kB)

Zip (.zip-815 kB)  
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2012 PRODSLOV 2012 Word(.rtf-577 kB) Zip (.zip-720 kB)  
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2013 PRODSLOV 2013 Word(.rtf-260 kB Zip (.zip-707 kB)  
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov, verzia 2014 PRODSLOV 2014 Word(.rtf-562 kB Zip (.zip-714 kB)  

Klasifikácia štatistických územných jednotiek, verzia 2004

 NUTS 2004

Word (.rtf-28 kB)

 Word (.rtf-2,80 MB)

     

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom