Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Nezamestnanosť

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl)

 

Kraj, SR 20121)
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2012
2011
Bratislavský 19,0 5,0 99,5 5,6
Trnavský 33,7 8,9 108,7 11,4
Trenčiansky 26,2 6,9 102,7 9,0
Nitriansky 45,9 12,2 107,5 13,3
Žilinský 48,0 12,7 100,6 14,3
Banskobystrický 61,0 16,2 104,3 18,0
Prešovský 70,0 18,5 103,1 18,3
Košický 73,9 19,6 102,2 19,7
SR spolu 377,5 100,0 103,5 14,0

1) údaje sú prepočítané na obyvateľstvo k 1. 1. 2012 podľa SODB 2011, indexy sú počítané z porovnateľných údajov

 

Kraj, SR 2010 20111)
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2010
2009
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2011
2010
Bratislavský 20,9 5,4 128,2 6,1 19,1 5,2 91,4 5,7
Trnavský 36,6 9,4 133,1 12,0 31,0 8,5 84,7 10,6
Trenčiansky 30,7 7,9 143,5 10,2 25,5 7,0 83,1 8,7
Nitriansky 54,1 13,9 118,4 15,4 42,7 11,7 78,9 12,5
Žilinský 48,7 12,5 137,6 14,5 47,7 13,1 97,9 14,3
Banskobystrický 60,3 15,5 100,8 18,6 58,5 16,0 97,0 17,5
Prešovský 72,0 18,5 115,4 18,6 67,9 18,6 94,3 17,8
Košický 65,8 16,9 117,9 18,3 72,3 19,8 109,9 19,6
SR spolu 389,0 100,0 120,0 14,4 364,6 100,0 93,7 13,6

1) údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB2011

 

Kraj, SR 2008 2009
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2008
2007
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2009
2008
Bratislavský 12,4 4,8 87,9 3,6 16,3 5,0 131,5 4,7
Trnavský 18,3 7,1 97,9 6,2 27,5 8,5 150,3 9,1
Trenčiansky 13,9 5,4 83,2 4,7 21,4 6,6 154,0 7,3
Nitriansky 31,7 12,3 84,8 8,8 45,7 14,1 144,2 13,0
Žilinský 25,9 10,1 77,1 7,7 35,4 10,9 136,7 10,6
Banskobystrický 59,5 23,1 91,7 18,2 59,8 18,4 100,5 18,8
Prešovský 48,7 18,9 94,2 13,0 62,4 19,2 128,1 16,2
Košický 47,2 18,3 86,3 13,5 55,8 17,2 118,2 15,5
SR spolu 257,5 100,0 88,2 9,6 324,2 100,0 125,9 12,1

 

Kraj, SR 2006 2007
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2006
2005
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2007
2006
Bratislavský 14,4 4,1 84,2 4,3 14,1 4,8 97,9 4,2
Trnavský 25,4 7,2 84,4 8,8 18,7 6,4 73,6 6,5
Trenčiansky 21,2 6,0 88,7 7,1 16,7 5,7 78,8 5,7
Nitriansky 45,1 12,8 73,5 13,2 37,4 12,8 82,9 10,7
Žilinský 39,4 11,1 78,3 11,8 33,6 11,5 85,3 10,1
Banskobystrický 68,6 19,4 88,4 21,1 64,9 22,2 94,6 20,0
Prešovský 68,0 19,2 84,9 18,1 51,7 17,7 76,0 13,8
Košický 71,3 20,2 82,0 20,3 54,7 18,7 76,7 15,9
SR spolu 353,4 100,0 82,7 13,3 291,9 100,0 82,6 11,0

 

Kraj, SR 2004 2005
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2004
2003
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2005
2004
Bratislavský 27,0 5,6 118,4 8,2 17,1 4,0 63,3 5,2
Trnavský 36,0 7,5 97,0 12,5 30,1 7,0 83,6 10,4
Trenčiansky 25,4 5,3 93,7 8,6 23,9 5,6 94,1 8,1
Nitriansky 71,0 14,8 87,5 20,3 61,4 14,4 86,5 17,8
Žilinský 57,9 12,0 101,4 17,5 50,3 11,8 86,9 15,2
Banskobystrický 86,8 18,1 112,9 26,6 77,6 18,2 89,4 23,8
Prešovský 85,4 17,8 115,2 22,9 80,1 18,7 93,8 21,5
Košický 91,3 19,0 109,9 25,2 87,0 20,4 95,3 24,7
SR spolu 480,7 100,0 104,7 18,1 427,5 100,0 88,9 16,2

                    

Kraj, SR 2002 2003
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2002
2001
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2003
2002
Bratislavský 28,7 5,9 101,8 8,6 22,8 5,0 79,4 6,9
Trnavský 45,7 9,4 88,7 16,1 37,1 8,1 81,2 13,2
Trenčiansky 33,1 6,8 83,2 11,3 27,0 5,9 81,6 9,2
Nitriansky 79,9 16,4 100,6 23,8 81,1 17,7 101,5 23,4
Žilinský 57,8 11,9 91,3 17,3 57,1 12,4 98,8 17,2
Banskobystrický 82,2 16,9 112,0 25,2 76,9 16,7 93,6 23,8
Prešovský 73,3 15,1 88,2 20,1 74,1 16,1 101,1 20,4
Košický 86,2 17,7 96,5 24,1 83,1 18,1 96,4 23,0
SR spolu 486,9 100,0 95,8 18,5 459,2 100,0 94,3 17,4

 

Kraj, SR 2000 2001
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2000
1999
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
2001
2000
Bratislavský 24,4 5,0 99,2 7,2 28,2 5,6 115,6 8,3
Trnavský 44,7 9,2 136,3 16,4 51,5 10,1 115,2 18,0
Trenčiansky 44,2 9,1 134,3 15,0 39,8 7,8 90,0 13,4
Nitriansky 69,8 14,4 119,7 20,8 79,4 15,6 113,8 23,1
Žilinský 61,4 12,7 116,7 18,5 63,3 12,5 103,1 18,9
Banskobystrický 69,6 14,3 105,0 21,9 73,4 14,4 105,5 22,4
Prešovský 80,1 16,5 117,3 22,1 83,1 16,4 103,7 22,7
Košický 91,2 18,8 112,6 25,6 89,3 17,6 97,9 24,8
SR spolu 485,2 100,0 116,4 18,6 508,0 100,0 104,7 19,2

 

Kraj, SR 1998 1999
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
počet nezamestnaných miera
nezamestnanosti
v %
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
1998
1997
spolu
(tis. osôb)
podiel
na SR
v %
index
1999
1998
Bratislavský 20,0 6,3 108,1 6,0 24,6 5,9 123,0 7,4
Trnavský 30,7 9,7 106,6 11,8 32,8 7,9 106,8 12,3
Trenčiansky 23,0 7,3 90,6 7,7 32,9 7,9 143,0 11,4
Nitriansky 39,9 12,6 78,9 12,1 58,3 14,0 146,1 17,8
Žilinský 34,8 11,0 126,5 10,5 52,6 12,6 151,1 15,9
Banskobystrický 48,2 15,2 112,6 15,6 66,3 15,9 137,6 21,1
Prešovský 56,2 17,7 110,2 16,4 68,3 16,4 121,5 19,1
Košický 64,3 20,3 121,3 18,7 81,0 19,4 126,0 23,1
SR spolu 317,1 100,0 106,6 12,5 416,8 100,0 131,4 16,2


Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom Exportuj stránku do xml  Export do xml