Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


Často kladené otázky (FAQ)

Všeobecné
Technické
Publikácie
Preddefinované tabuľky (Main tables)
Ukazovatele politiky EÚ
Údaje - Všeobecná a regionálna štatistika
Údaje - Ekonomika a financie
 Ceny, všeobecné informácie, údaje
Údaje - Obyvateľstvo a životné podmienky
Údaje - Priemysel, obchod a služby
Údaje - Poľnohospodárstvo
Údaje - Zahraničný obchod
Údaje - Doprava
Údaje - Životné prostredie a energetika

Všeobecné

Čo je Eurostat a čo robí?
Eurostat je štatistický úrad Európskych spoločenstiev. Jeho úlohou je poskytovať Európskej únii štatistiky na európskej úrovni. Harmonizovaním štatistík Europského štatistického systému (EŠS) podľa jednotnej metodiky sa štatistiky stávajú porovnateľnými. Viac informácií na web stránke Eurostatu.

Aká je úloha európskych nariadení v štatistike?
Berúc do úvahy jednotlivé charakteristiky každého typu legislatívného zákona opísané v Článku 249 Zmluvy Európskej komisie, možno prehlásiť, že nariadenia sú najvhodnejším nástrojom pre tvorbu štatistiky Spoločenstva. Prakticky, takmer všetky požiadavky štatistiky majú potrebu priamej a okamžitej realizácie v Členských štátoch.

Aká je úloha
Eurostatu v Európskom štatistickom systéme (EŠS) - European statistical system (ESS)?
Článok 4 Rozhodnutia Komisie (Commission Decision of 21.04.1997) pojednáva o úlohe Eurostatu pri tvorbe štatistiky Spoločenstva "V rámci Komisie, Eurostat zodpovedá za implementáciu Štatistického programu Spoločenstva". Úloha Eurostatu v rámci Európskeho štatistického systému je predovšetkým nasledovná: EŠS je fungujúce partnerstvo medzi národnými inštitúciami a Eurostatom pri tvorbe štatistík Spoločenstva. Eurostat riadi prácu v nasledovnom zmysle - iniciuje legislatívu, koordinuje národné inštitúcie, buduje spoluprácu na jednotných metódach a štandardoch.

Prečo je dobré sa registrovať / Ako sa možno zaregistrovať na web stránke Eurostatu?
Registrácia funguje pre všetky produkty a služby Eurostatu. To znamená, že zaregistrovaním si aktivujete funkciu upozornenia a sprístupnenie rozšírených funkčností databáz. Súčasné postupy na registráciu na web stránke a do databázy:
Kde? Na domovskej stránke Eurostatu: Registration
Databáza s podrobnejšími údajmi o zahraničnom obchode vyžaduje samostatnú registráciu a prihlásenie.
Podrobnejšie údaje o zahraničnom obchode (prehliadač Comext Easy):
Kde? Použite funkciu Comext Easy login function
Prečo? Pre získanie upozornení o publikáciách alebo iných aktualizáciách na web stránke. Mať prístup k väčšiemu množstvu údajov.

Zabudol som heslo, čo mám urobiť?
Ak zabudnete svoje heslo, tak musíte získať nové. Aby ste sa dostali k tejto funkcii, kliknite na odkaz Forgot your Username or password?, ktorý je umiestnený na stránke pre registáciu (sign in page).

Ktorú URL adresu mám použiť?
Na web stránku Eurostatu sa dostanete pomocou nasledovných adries:
http://ec.europa.eu/eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal

Kde nájdem informácie o autorských právach (copyrighte
) a ďalšom šírení informácií (redissemination)?
Navštívte stránku Eurostat copyright page, ktorá obsahuje informácie o právnom upozornení; ochrane autorských práv, ďalšom šírení, a iné.

Možem na mojej web stránke umiestniť link na Eurostat?
Neodmietame povolenie webmastom, ktorí chcú na svoje internetové stránky umiestniť linky na domovskú internetovú stránku Eurostatu. Radi by sme dostali oznámenia, ak tak urobíte. Rovnako sa to týka hlbších linkov (linky na ostatné stránky ako domovská stránka). Pamatajte, že hlbší link, vačšia možnosť, že stránka, ktorej sa to týka sa jedného dňa stratí.

Chcel/a by som položiť otázku v mojom materinskom jazyku, s kým sa mám kontaktovať?
Choďte na stránku European Statistical User Support, kde nájdete zoznam národných centier podpory európskej štatistiky (ESDS) - v súčasnosti je do siete ESDS zapojených 26 krajín a môžete sa s nimi skontaktovať pomocou odkazov na tejto web stránke.

Mám otázku, ktorá nie je vo FAQs
Pošlite svoje otázky, komentáre a návrhy centru ESDS prostredníctvom formulára user form. Z dôvodu veľkého počtu používateľov internetovej stránky Eurostatu nie sme schopní osobne sa s Vami kontaktovať alebo reagovať na každý návrh. Napriek tomu si veľmi ceníme Vaše príspevky. Každá pripomienka sa berie do úvahy a v krátkom čase je zakomponovaná do často kladených otázok na internetovej stránke Eurostatu.

Ako môžem kontaktovať určitú osobu v Eurostate telefonicky alebo e-mailom?
Produkčné útvary v Eurostate môžu byť kontaktované len prostredníctvom tímu User Spport Team so zámerom vyhnúť sa opakujúcej sa práci autorských servisov. Veľmi často sú rovnaké otázky položené skupinou používateľov, preto "User Support Team" je často v pozícii, aby rýchlo dal požadovanú odpoveď. User Support Team môžete kontaktovať telefonicky (len v angličtine) každý pracovný deň od 9.00 do 12.00h. na tel. +352 4301 36789 / 34567. 

Aký je rozdiel medzi tabuľkami a údajmi?
"Main tables" sú preddefinované a nemôžu byť zmenené. Pozri: Quick quide - Main tables (pdf).
Údaje sú zostavené z databázy a jej navigačného stromu. Táto databáza sa skladá z kľúčových ukazovateľov a deviatich tém. Na tieto témy by ste mali ísť, ak hľadáte podrobnejšie údaje a chcete získať tabuľky s údajmi flexibilné s viacerými možnosťami. Príručka ako použiť nástroj vyhľadavača pre výbery, 3 Demo tours je k dispozícii na Help stránke Eurostatu. Pozri: Quick qiude - Dissemination Database / Data Extraction (pdf).  

Európska únia a rozšírenie Euro zóny
1. januára 2008 sa Cyprus a Malta pripojili k Euro zóne. Toto rozšírenie malo vplyv na európske štatistické agregáry. Eurostat pripravil smernice o tom, ako riešiť príslušné problémy, ktoré rozšírenie so sebou prinieslo. Pre získanie detailnejších informacií, prosím pozrite dokument Eurostat´s quidelines concerning the dissemination of European Union and euro area totals in the event of an enlargement

Robí politika šírenia Eurostatu rozdiely medzi používateľmi?
Politika bezplatného šírenia Eurostatu bolá uvedená do praxe na báze nezaujato distribuovať jeho produkty a služby používateľom. To znamená, že každý má - v súlade s klauzulou nestrannoti (Impartiality clause) Kódu postupov európskej štatistiky (European Statistics Code of Practice) - v princípe rovnaký prístup k údajom. Prípadné výnimky zapríčinené inými hlavnými dôvodmi sú jasne stanovené v protokole Eurostatu s názvom Impartiality protocol.     

Technické

Aký softvér mám použiť na stiahnutie súborov PDF?
Štandardný formát na distribúciu elektronických dokumentov je formát pdf (Portable Document Format). Je to tiež formát súborov, ktoré sú k dispozícii na sťahovanie na internetovej stránke Eurostatu. K tomu, aby ste mohli prehliadať tieto súbory, potrebujete Adobe Acrobat Reader, ktorý je možné stiahnúť zdarma.

Keď sa pokúšam stiahnúť údaje nástrojom pre výber/stiahnutie, sťahovaný súbor nie je ukázaný, čo mám robiť?
Normálne, keď sťahujete údaje, by ste mali vidieť okno "File downoload", bez ohľadu na to aký formát súboru ste vybrali. Ale ak to nemáte, váš internetový prehliadač môže byť blokovaný oknami (popup windows) na internetových stránkach. Problém mohol vzniknúť z anti-virus alebo firewall.   

Keď urobím výber vo formáte csv a otvorím ho v Exceli, údaje sa neobjavia v stĺpcoch, čo mám urobiť?
Excel možno neakceptuje čiarku ako oddeľovač (csv = comma separated value). Ak máte problémy pri výbere údajov v správnom formáte, mali by ste zmeniť lokálne nastavenie vo svojom počítači. Kliknite na Štart / Ovládacie panely / Miestne a jazykové nastavenie. Kliknite na 'Vlastné miestne nastavenie' a zmeňte 'Oddeľovač zoznamu' na , (čiarku). Na druhej strane Excel akceptuje oddeľovač bunky "tab" nezávisle od lokálnych nastavení.

Je možné stiahnúť celé súbory údajov alebo dokonca celú databázu?
Ako registrovaný používateľ možete stiahnúť súbory údajov alebo celú databázu prostredníctvom funkcie "bulk download". Viac informácií o "bulk download" nájdete kliknutím na link manual a tiež na  More information on why and how I should register (pdf).

Statistics Explained and publikácie
 
Čo je Statistics Explained?
Statistics Explained je systém typu wiki, ktorý prezentuje európske štatistiky ľahko zrozumiteľným spôsobom. Články zo všetkých štatistických oblastí sú doplnené slovníkom, vysvetľujúc všetky štatistické termíny, a množstvom linkov na ďalšie informácie a do databázy. Je to užitočný portál rovnako pre príležitostných aj pre pravidelných užívateľov.  

Existujú všetky publikácie Eurostatu v papierovej a elektronickej forme? Vyžadujú sa nejaké poplatky?
Publikácie Eurostatu sú zverejňované v tlačenej forme + pdf, len v pdf alebo na CD/DVD-ROM. K titulom, ktoré sú zverejnené v tlačenej forme, existuje vždy aj verzia v pdf formáte, ale táto niekedy nekorešponduje presne s verziou v tlačenej forme. Toto je prípad, keď hovoríme o "kombinovaných produktoch", publikáciách zostavovaných ako kniha s priloženým CD-ROM; v takom prípade je verzia pdf totožná len s vytlačenou časťou publikácie. Verziu pdf možno zdarma stiahnúť z internetovej stránky. Papierové verzie a CD/DVD-ROM-y je treba objednať u predajcov z úradu Publication Office. Podrobnosti o objednávaní pozrite na stánke How to order.

Kde je možné nájsť informácie o najnovších publikáciách a tituloch, ktoré sa pripravujú?
Informácie o posledných vydaných publikáciách nájdete podľa edícií. Na domovskej stránke Eurostatu kliknite na Publications a potom zvoľte edíciu. Informácie o pripravovaných publikáciách nájdete pod: Publications Release Calendar.

Neviem nájsť publikáciu, ktorú hľadám.
Navrhujeme vám, aby ste preskúmali stránku Catalogues na stránke Publications.

Aké typy publikácií Eurostat produkuje?
Publikácie Eurostatu sú rozdelené podľa tematických okruhov a edícií. Publikácie tematickej skupiny sa týkajú špeciálnej oblasti (napr.poľnohospodárstvo alebo doprava), kým edície sú typom publikácií tvorených pre špecifické skupiny používateľov. Viac informácií nájdete v Collections.

Ktoré publikácie Eurostatu môžem nájsť na jeho internetovej stránke?
Všetky publikácie Eurostatu od roku 2011 možno nájsť na internetovej stránke Eurostatu. Sú tu aj mnohé z roku 2000-2001. Pre publikácie, ktoré sa nenachádzajú na internetovej stránke Eurostatu, sa obráťte na EU Bookshop. Kópie publikácií, ktoré už nie sú na sklade, možno objednať ako pdf súbory.

Preddefinované tabuľky - Main tables

Kde môžem nájsť najvšeobecnejšiu metodiku?
Metaúdaje vo formáte ESMS (Euro SDMX Metadata Stucture) alebo SDDS formáte (Special Data Dissemination Standard) sú používané pre údaje Eurostatu vo všetkých doménach, edíciách a ukazovateľoch, ktoré sú šírené na internetovej stránke. Metodické informácie sú tiež dostupné, v populárnejšej forme, na stránkach Statistics Explained.

Kedy sú aktualizované preddefinované tabuľky (main tables)?
Preddefinované tabuľky sú aktualizované dvakrát denne: o 11 h. a 23 h., v rovnakom čase ako je aktualizovaná databáza pre šírenie informácií. Viac informácií nájdete v príručke na stránke Main tables - Quick guide (pdf).

Kde môžem nájsť grafy?
Grafy sú k dispozícii v preddefinovaných tabuľkách, ktoré možno nájsť v bloku Browse/Search Database v Statistics tab alebo ak použijete možnosť Statistics by Themes, ktoré nájdete pod Tables. Sú k dispozícii aj v Euro indicators / PEEIS. V preddefinovanej tabuľke kliknite na Graph tab.

Ukazovatele politiky EÚ

Ukazovatele Europa 2020
Európa 2020, stratégia pre prácu, trvaloudržateľný rast, je založená na piatich hlavných cieľoch EU - zamestnanosť, inovácie, vzdelanie, sociálne vylúčenie a klíma/energia - ktoré sú v súčasnosti merané ôsmymi kľúčovými ukazovateľmi.

Ukazovatele globalizácie
Sekcia Ukazovatele globalizácie publikuje portfólio 25 ukazovateľov, zoskupených do 5 kategórií - osoby, technológie, tovary a služby, globálna zodpovednosť a obchod a kapitál - ktoré merajú niekoľko aspektov globalizácie. Vybrané ukazovatele globalizácie sú vytvorené použitím údajov, ktoré už existujú v databáze Eurostatu ale sú predstavené z pohľadu globalizácie a je umožnené vidieť ich z iného uhla.
   
Čo sú ukazovatele trvaloudržateľného rozvoja?
Európske ukazovatele trvaloudržateľného rozvoja sú určené na monitorovanie implementovania Stratégie trvaloudžateľného rozvoja EU, pôvodne prijaté Radou Európy v Goeteborgu v 2001. Ukazovatele sú zostavované Eurostatom a pokrývajú oblasti ekonomického vývoja,chudoba a sociálne vylúčenie, starnúca spoločnosť, verejné zdravotníctvo, klimatické zmeny a energy, tvorba a využitie patentov, riadenie prirodných zdrojov, doprava, správne vládnutie, globálne vzťahy. Ukazovatele sú k dispozícii na internetovej stránke.
Viac informácií o trvaloudržateľnom rozvoji a EÚ stratégii o ukazovateľoch trvaloudržateľného rozvojaje k dispozícii na internetovej stránke Secretariat-General of the European Commission

Zamestnanosť a ukazovatele sociálnej politiky a rovnosti         
Zamestnanosť a sekcia o ukazovateľoch sociálnej politiky a rovnosti poskytuje rôzne súbory údajov, ktoré sledujú nasledovné politiky EÚ:
- Európska stratégia zamestnanosti (EES) - príručka zamestnanosti
- Sociálne vylúčenie a sociálna ochrana - otvorená metóda koordinácie (OMC) sociálneho vylúčenia a sociálnej ochrany
- Vzdelanie - vzdelanie a programy vzdelávania v 2010 2020
- Informatívna spoločnosť - i2010 - európska informatívna spoločnosť (EIS) pre rast a zamestnanosť 
- Rovnosť pohlaví - výber ukazovateľov ukazujúcich postavenie mužova a žien v Európe

Čo sú euro-ukazovatele?
Euro-ukazovatele sú krátkodobé ukazovatele  zamerané výlučne na ročné ekonomické štatistiky zahrňajúce menové a finančné ukazovatele Európskej centrálnej banky a výsledky podnikateľských a spotrebiteľských prieskumov. Viac informácií (vrátane metodiky SDDS) je k dispozícii v main tablesdatabáze.      

Údaje - otázky netýkajúce sa špecifických tém

Nemožem nájsť štatistiky, ktoré hľadám.
Navrhujeme, aby ste preskúmali nasledujúce stránky:
- First visit - pod Products možete nájsť všeobecné informácie o publikáciách, databázach, Statistics Explained a pod.
- Statistics by Theme - obsahujú mnoho ukazovateľov (kratkodobé , štrukturálne, zamerané na špecifické témy a iné) o EU-27 a euro-zóne, členských štátoch a ich partneroch.
- Statistics A-Z
- Metadata v ESMS formáte (Euro SDMX Metadata Structure) alebo SDDS formáte (Special Data Dissemination Standard) sú použité pre metaúdaje Eurostatu vo všetkých doménach a ukazovateľoch, ktoré sú šírené na internetovej stránke.
- Compact quides and catalogues
Ak stále neviete nájsť údaje, ktoré hľadáte kontaktujte European Statistical Data Support (ESDS).

Čo je téma?
Témy (Themes) sú rozsiahle štatistické kategórie, pod ktorými sú zoradené všetky údaje a publikácie. Linky na stránky tém nájdete na stránkach Statistics by Theme. Vrámci tém možu byť údaje tiež prístupné prezeraním 30 sub-tém. Viac informácií nájdete v First visit /Content.

Ako sú údaje Eurostatu dostupné?
Všetky databázy Eurostatu a electronické publikácie sú dostupné zdarma prostredníctvom internetovej stránky. Viac informácií nájdete v Content a Database na stránkach Help.

Ako zistím kedy sú údaje v databáze aktualizované?
Na pravej strane každej tabuľky kliknutím na symbol. Tu nájdete informácie o poslednej aktualizácii, starších a najaktualnejších údajoch ako aj o počte hodnot v tabuľke.

Ako často sú aktualizované údaje na web stránke?
Údaje sú aktualizované každý deň o 11:00 a 23:00. Údaje o zahraničnom obchode sú aktualizované raz za mesiac, viď FAQ Data - External trade.

Aké sú názvy databáz Eurostatu?
Databáza nazývaná Dissemination database je k dispozícii zdarma na internetovej stránke. Móžete ju peskúmať prostredníctvom navigačného stromu, ktorý je vystavený a rozdelený do niekoľkých domén. V minulosti sa táto databáza volala New Cronos database. V rámci navigačného stromu možete nájsť aj databázu zahraničného obchodu - External trade database (podrobnejšie údaje), presentovanú ako Comext Easy. Viac informácií o databázach nájdete v First visit / Database.

Kde možno nájsť definície o štatistickej terminológii?
Všetky definície, ktoré Eurostat používa v sú k dispozícii v Eurostat concepts and definitions database (CODED), ktorá je vzverejnená na internetovej stránke v časti Statistics / Concepts and Definitions.

Kde je možné nájsť grafy z údajov?
Grafy sa nachádzajú v Main tables, ktoré možete nájsť v Browse / Search Database, kde sa dostanete cez tlačítko Statistics alebo ak použijete ponuku Statistics by Theme, grafy nájdete pod Tables. Sú k dispozícii aj v EU Policy Indicators. V hlavnej tabuľke kliknite na tlačítko Graph.

Je možný prístup k mikroúdajom?
Mikroúdaje sú doverné údaje, ktoré obsahujú informácie o individuálnych štatistických jednotkách. Súčasný právny rámec umožňuje prístup k anonymizovaným mikroúdajom dostupným na Eurostate len pre špecifické účely. V súčasnosti existujú tieto súbory mikroúdajov:
- ECHP (European Community Household Panel)
- LFS (Labour Force Survey)
- CIS (Community Innovation Survey)
- AES (Adult Education Survey)
- EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions)
- SES (Structure of Earnings Survey)
- FSS (Farm Structure Survey)
Viac informácií možete nájsť na stránke Access to microdata.

Údaje - všeobecná a regionálna štatistika

Kde nájdem údaje o regiónoch z databázy Regio?
Regionálne údaje sú k dispozícii v databáze Eurostatu pod Statistics by Theme / General and regional statistics / Regions and Cities. Táto zahrňuje hlavné aspekty hospodárskeho a spoločenského života v Európskej únii, klasifikované podľa prvých troch úrovní Nomenklatúry štatistických územných jednotiek - NUTS.

Existujú nejaké geografické databázy?
Informácie o geografických (kartografických) databázach nájdete na web stránke Eurogeographics. Prehľad  máp NUTS a štatistických regiónov Európy je k dispozícii na serveri Classification server (RAMON).

Hľadám štatistiky o ploche a využití pôdy, kde ich môžem nájsť?
Sú tri rozdielne druhy údajov o ploche a využití pôdy:
- údaje o celkovej rozlohe a výmere pôdy, ako základ pre hustotu osídlenia, sú k dispozícii v Regional Statistics / Regional Demographic statistics / Population and area (na národnej a regionálnej úrovni).
- údaje o všetkých typoch pôdy môžete nájsť v Data / Environment / Land use.
- podrobné údaje o využití poľnohospodárskej pôdy nájdete v Database / Agriculture / Structure of agricultural holdings / Land use / Land use overview. Na regionálnej úrovni tieto údaje nájdete v Database / Regions and Cities / Regional Statistics / Regional Agriculture Statistics.
Keď chcete vedieť čo znamená Surface area, Land use a pod., pozrite si databázu CODED, Eurostat Concepts and Definitions Database.
K dispozícii sú aj metaúdaje o využití pôdy, nájdete ich na internetovej stránke Methodology.

Údaje - Ekonomika a financie

Kde nájdem Euro výnosové krivky?
Eurostat publikuje veľký rozsah údajov o  euro výnosových krivkách. Môžete ich nájsť v databáze Eurostatu medzi dátovými súbormi Interest rates. Grafický nástroj Euro Yield curve je spravovaný Euróskou centrálnou bankou. Prístup je priamo z internetovej stránky ECB.

Kde nájdem metodiku ESA95?
Štandardizovaný európsky systém účtov - ESA 95 (EN, FR, DE). Zásadné zmeny v údajoch za národné účty nastali v roku 2005. Viac informácii nájdete v dokumente Changes to National Accounts 2005. Metodika ESA95 pre deficit ústrednej správy a dlh sú k dispozícii v príručke, ktorú nájdete na web stránke Manual.

Kde nájdem údaje o národných účtoch podľa ESA 79?
Od roku 1999 sú údaje o národnych účtoch zostavované podľa pravidiel a koncepcie Európskeho systému účtov 95 - European system of accounts 95 (ESA 95). ESA 95 nahradila predošlú ESA 79, na ktorej sú založené údaje roku 1994 a skoršie. Údaje na báze ESA 79 už nie sú k dispozícii v databáze Eurostatu pre šírenie informácií, pretože od roku 1999 neboli aktualizované a z toho dôvodu už nie sú v zhode s pravidelnými revíziami národných účtov. Avšak, ak sa zaujímate o súvislé časové rady údajov podľa ESA 95 môžete navštíviť internetovú stránku Economic and Financial Affairs DG, kde nájdete odkaz na stránku AMECO database.

Je možné porovnať údaje z ESA95 a ESA79?
Koncepcie a definície týchto dvoch systémov ESA95 a ESA79 sa veľmi líšia. Okrem toho, údaje ESA79 sú veľmi limitované porovnateľnosťou medzi členskými krajinami. Preto by nebolo správne vytvárať dlhé časové rady prepájajúc údaje z dvoch systémov.

Kde môžem nájsť údaje o výmenných kurzoch?
Údaje o výmenných kurzoch sú k dispozícii na internetovej stránke Eurostatu v preddefinovaných tabuľkách (Main tables) pod Statistics / Economy and finance / Exchange rates. Môžu sa vytlačiť ako tabuľky a grafy. Sú k dispozícii tiež v databáze pod Economy and finance / Exchange rates and Interest rates / Exchange rates. Kurzy Euro exchange rates sú uložené pod Bilateral exchange rates / Euro/ECU exchange rates. Ďalšie informácie o výmenných kurzoch nájdete na internetovej stránke ESMS methodology.

Kde môžem nájsť údaje o priamych zahraničných investíciách?
Údaje o priamych zahraničných investíciách sú k dispozícii na internetovej stránke Eurostatu pod Economy and finance / Balance of payments / Balance of payments - International transactions v main tables (možno ich vytlačiť ako tabuľky a grafy) a v database. Nájdete tu údaje o tokoch (1992-2003), stocks - possitions (1994-2002) a income (1995-2003) PZI. Ďalšie informácie o PZI môžete nájsť na internetovej stránke ESMS methodology

Mám otázku k národnym účtom, ktorá nie je v FAQ
Link na špecifickejšie často kladené otázky o národnych účtoch nájdete v sekcii National accounts. FAQ sú zoskupené podľa nasledujúcich oblastí: HDP, metodika, koncept a zdroje, dostupnosť údajov a rozdielnosť údajov.

Ceny, všeobecné informácie, údaje

Čo znamená HICP?
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) oficiálne definovaný v Council Regulation 2494/95 ako porovnateľný index spotrebiteľských cien vytvorený každým členským štátom EÚ. 

Čo znamená
MUCPI?
Index spotrebiteľských cien menovej únie (MUCPI) je oficiálne definovaný v Council Regulation 2494/95. Tento index pokrýva eurozónu v akomkoľvek čase. Jeho zmena pokrytia je v súlade so zmenami krajín v eurozóne.

Čo znamená EICP?
Európsky index spotrebiteľských cien (EICP) je oficiálne definovaný v Council Regulation 2494/95. Je to index pokrývajúci členské štáty EÚ v akomkoľvek čase. Jeho zmena pokrytia je v súlade s pričlenením nových členských štátov EÚ. 

Čo znamená EEAICP?
EEAICP predstavuje index spotrebiteľských cien európskej ekonomickej oblasti a používanie údajov o krajinách EÚ (EICP) plus Írsko a Nórsko (= 29 krajín) Tieto dva EEA krajiny produkujú HICPs používajúc rovnakú metodiku a legislatívny rámec ako členské štáty EÚ.

Kde môžem nájsť informácie o kontaktoch pre indexovanie?
Pozrite si dokument The Harmonised Index of Consumer prices...How to use them in contacts.

Odkedy sú indexy CPI a HICP zostavované?
HICPIs s harmonizovaným pokratím a motodikou sa publikujú od marca 1997. Prechodné indexy založené prevažne na existujúcich národných indexoch spotrebiteľských cien (CPIs) sú k dispozícii od roku 1996; tieto sú upravené aby redukovali rozdiely medzi národnými CPIs v pokrytí sledovaných tovarov a služieb.  
Údaje za nové členské štáty sú porovnateľné od roku 2000.

Aký je bázický rok pre HICP?
Bázickym rokom pre HICP je rok 2005 (2005=100). Oficiálny dátum uvedenia HICP bol marec 1997. Pozri News Release 21/97 z 5. marca 1997. 

Kde môžem nájsť európsky index spotrebiteľských cien (EICP)?
Údaje za EICP, (v databáze nazývané ako údaje EÚ) môžno nájsť nainternetovej stránke Eurostatu:
- v databáte v bloku Data / Economy and finance / Harmonized Indices of Consumer Prices  / Prices,
- v mesačných správach News Releases (Euro-zone annual inflation [...]),
- v publikácii Statistics in focus and Data in Focus (Harmonized Indices of Consumer Prices),
- v Euroindicators pod Consumer prices - Database (EUROIND) a Euro-Indicators Tables,
Existuje tiež preddefinovaná tabuľka o ročných údajoch na stránke Structural indicators / General economic background (Inflation rate).

Čo je Flash Estimate - rýchly odhad ako je počítaný?
Flash Estimate je rýchly odhad miery inflácie pre euro-zónu (index spotrebiteľských cien menovej únie - the Monetary Union Index of Consumer Prices /MUICP/). Tento odhad je zvyčajne zverejňovaný posledný pracovný deň v mesiaci v prípade, že dátumy zverejnenia sú publikované v kalendári Release calendar. Viac informácií o metodike môžete nájsť v prílohe News Release No 113/2001 z 5. novembra 2001.

Údaje - Obyvateľstvo a životné podmienky

Kde nájdem údaje z cenzov?
Údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (Census 2001) na národnej a regionálnej úrovni nájdete v bloku Data / Population and social conditions / Population / Census.

Kde nájdem údaje o počte domácností?
Údaje o počte domácností sú k dispozícii v Database pod Population and social conditions / Living conditions and social protection  / Income and living conditions / Non-monetary poverty and social exclusion / Households living conditions. Môžete tiež pozrieť daje z výberového zisťovania pracovných pracovných síl, ktoré nájdete v Population and social conditions / Labour Market / Employment and Unemployment / LFS series - specific topics / Households statistics
Údaje z Censu 2001, na národnej a regionálnej úrovni sú k dispzícii v databáze v Population and social conditions / Population / Census.

Kde nájdem údaje o mzdách a nákladoch práce?
Údaje o mzdách sú v bloku Population and social conditions / Labour market (vrátane VZPS) / Earnings. Nájdete tu množstvo štatistických údajov o mzdách. Pod Earnings nájdete výsledky zo zisťovania o štruktúre príjmov za referenčné roky 2002 a 2006 publikované podľa ISCO (International Standard Classification of Occupation) len na 1-miestnej úrovni. Údajena 2 a 3-miestnej úrovni o jednotlivých zamestnancoch nie sú publikované z dôvodu dôvernosti. Čo sa týka časových radov o priemerných hrubých ročných príjmoch, údaje sú dostupné na 1-miestnej úrovni, bez ďalších podrobností. Regionálne údaje o príjmoch nie sú dostupné kvôli prezradeniu.    
Údaje o nákladoch práce sú v Population and Social conditions / Labour market (including Labour Force Survey) / Labour costs.
Údaje o jednotkových nákladoch práce sú v databáze pod Economy and Finance /National Accounts / Auxiliary indicators to National Accounts - Annual data / Unit labour cost - Annual data.

Môžem nájsť údaje o etnických skupinách alebo náboženskom vyznaní?
Nie, Eurostat nezhromažďuje štatistiky v členení podľa etnických skupín alebo náboženského vyznania. Národná legislatíva a bežná prax v mnohých členských štátoch zamedzuje v štatistike zber a šírenie informácií o etnických skupinách alebo náboženskom vyznaní.

Kde nájdem údaje o migrácii?
Široký rozsah údajov, napr. toky medzinárodnej migrácie a obyvateľstvo/pracujúci podľa štátneho občianstva nájdete v téme Population and Social conditions / Population / International Migration and Asylum.

Môžem nájsť nejaké údaje o kriminalite?
Na internetovej stránke Eurostatu sú k dispozícii výsledky zberu údajov z európskych krajín. Môžete ich nájsť v Population and Social Conditions / Crime and Crimonal Justice. Zahrnuté témy obsahujú zločiny zaznamenané políciou (kriminalitu spolu, vraždy, násilné trestné činy, lúpeže, krádeže vlámaním do bytov, krádeže motorových vozidiel a nezákonné obchodovanie s drogami), osoby vo väzniciach a počet policajných úradníkov.

Kde môžem nájsť údaje o nehodách?
Údaje o nehodách sú k dipozícii v Population/social conditions / Health (Public Health and Health and Safety at Work). Tieto údaje zahŕňajú pracovné úrazy a takisto úrazy pri dochádzke do práce, tiež niektoré údaje o príčinách úmrtia, nemocničnej starostlivosti a starostlivosti o telesne postihnutých následkom úrazu. Ďalšie úžitočné informácie o úrazoch nájdete v publikácii Health statistics - Key data on health 2002 (pdf) a Health and Safety at Work in Europe (1999-2007). Metodika o úrazoch v práci je v ESMS Methodologies Accidents at work a Work related health problems and accidental injuries. Metodika o štatistických údajoch za úrazy netýkajúce sa práce je v ESMS Methodologies Causes of death, Health care a Disability data z VZPS 2002 ad hoc modulu. V prípade úrazov na cestách z pohľadu dopravy a cestnej bezpečnosti môžete navštíviť samostatnú databázu Community Road Accident Database, ktorú spravuje GR Európskej komisie Energetika a doprava.

Kde môžem nájsť údaje z Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) - Labour Force Survey (LFS)?
Výberové zisťovanie pracovných síl v EÚ (The European Union Labour Force Survey - EU LFS) poskytuje odhad obyvateľstva pre celý trh práce a sociálno-demografické charakteristiky. Základné informácie o VZPS sú methodology. Údaje VZPS môžete nájsť nasledovným spôsobom:
- v Population and Social Conditions / Labour Market (including Labour Force Survey) / Employment and Unemployment (LFS) - Main tables alebo Database 
- v publikáciách Statistics in Focus / Data in Focus (ročné a štvrťročné údaje). Údaje z VZPS sa nachádzajú tiež v iných publikáciách Eurostatu, ako je ročenka (pozri Yearbook).
Ak by ste potrebovali údaje s inými prierezovými premennými, ako tie, ktoré sa nachádzajú v databáze, obráťte sa na ESDS (European Statistical Data Support) prostredníctvom web stránky web site form. Budete vyzvaný vyplniť objednávkový formulár na výbery VZPS (LFS extractions). Tak ako iné údaje, aj tieto sú zdarma.
Mikroúdaje z Výberového zisťovania pracovných síl sú k dispozícii len na vedecké účely (univerzity a výskumné inštitúcie). Ďalšie informácie nájdete na stránke Access to Microdata.

 Údaje - Priemysel, obchod a služby

Kde môžem nájsť informácie o cenách výrobcov?
Údaje o cenách výrobcov sú k dispozícii v databáze pod Industry trade and services / Short-term Business statistics. V bloku Tables / Short-term indicators môžete nájsť tabuľky s indexami a percentuálnymi zmenami. Tu si môžete navoliť či chcete priemysel a služby Industry commerce and services (úplné sťahovanie) alebo Industry - Domestic output prices (main tables).

Kde môžem nájsť údaje o počte podnikov v EÚ?
Údaje sú k dispozícii v bloku Industry, trade and services / Structural Business Statistics / SBS -Industry, Construction, Trade and Services) / Annual enterprise statistics. Je potrebné zvoliť tabuľku činnosti (podľa klasifikácie NACE), vybrať spôsob stiahnutia kliknutím na zodpovedajúci symbol. Pokračovať výberom ukazovateľov a pripraviť svoj výber podľa inštrukcií.

Kde môžem nájsť údaje o malých a stredných podnikoch (SME - Small and Medium-sized enterprises)?
Údaje sú k dispozícii v database pod Industry, trade and services / Structural Business Statistics / SBS - Industry and Construction or SBS - Trade or SBS - Services) / SMEs Annual enterprise statistics broken down by size classes. Tabuľku si zvolíte výberom nástroja pre stiahnutie a kliknutím na zodpovedajúci symbol. Potom pokračujte vo výbere ukazovateľov a podľa inštrukcii si pripravíte svoj výber. Definície malých a stredných podnikov nájdete na Facts and Figures - SMEs in Europe alebo v dokumente Commission Recommendation of 6 May 2003, kde sú podrobnejšie informácie.

Kde nájdem údaje o železe a oceli?
Zmluva o Európskom spoločenstve pre železo a oceľ (ECSC) bola prijatá v júli 2002. Štatistika o oceli bola zbieraná podľa tejto zmluvy do 31. decembra 2002. Údaje za roky 1993 -2002 sú zakomponované do časti Prodcom v databáze External trade. Publikácia Iron and steel - Yearly statistics data 1993-2002 vyšla v máji 2004.   

Kde nájdem údaje o cenách v stavebníctve (nová bytová výstavba)?
Cenové indexy stavebných prác novej bytovej výstavby sú k dispozícii na internetovej stránke Eurostatu na dvoch miestach:
- Main tables (preddefinované tabuľky) v Euro-Indicators / Industry, commerce and services / Construction
- Database pod Industry, trade and services / Short-term Business Statistics / Construction  Building and civil engineering (NACE F) - / New residential buildings: Prices indicex. Tabuľku zvoľte tak, že výberiete nástroj na stiahnutie a kliknete na zodpovedajúci symbol. Potom pokračujte vo výbere ukazovateľov a podľa inštrukcii.

Chcete vedieť viac o údajoch zo Short Business Statistics?
Ak sa chcete dozvedieť viac o údajoch z STS, kliknite na tento link.

Údaje - Poľnohospodárstvo

Kde môžem nájsť údaje o HDP za poľnohospodárstvo?
Main tables (preddefinované tabuľky) nájdete v Economy and finance / National accounts (including GDP) / Annual National Accounts / National Accounts Detailed Breakdowns (by industry, by product, by consumption purpose) / National Accounts Aggregates by employment and branch (NACE). Pozri Gross value added Agriculture, hunting and fishing (hrubá pridaná hodnota v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve).  Údaje možno vytlačiť vo tvare tabuľky alebo grafu. Môžete tiež urobiť výber údajov z Database pod Economy and Finance / National accounts (including GDP) / Annual National accounts / National Accounts Detailed Breakdowns (by industry, by product, by consumption purpose) / National Accounts Aggregates by employment and branch (NACE) - National Accounts podľa odvetví 6, 31 alebo 60. Tabuľku zvoľte tak, že výberiete nástroj na stiahnutie a kliknite na zodpovedajúci symbol. Potom pokračujte vo výbere ukazovateľov a podľa inštrukcii si urobte vlastný výber. Ďalšie informácie GDP za poľnohospodárstvo sú v ESMS methodology  (pozri Summary).

Hľadám štatistiky o výmere a využití pôdy, kde ich môžem nájsť?
Sú tri rozdielne druhy údajov o ploche a využití pôdy:
- údaje o celkovej rozlohe a výmere pôdy, ako základ pre hustotu osídlenia sú k dispozícii v Regional Statistics / Regional Demographic statistics / Population and area (na národnej a regionálnej úrovni).
- údaje o všetkých typoch pôdy môžete nájsť v Data / Environment / Land use.
- podrobné údaje o využití poľnohospodárskej pôdy nájdete v Database / Agriculture / Structure of agricultural holdings / Land use /Land use overview. Na regionálnej úrovni tieto údaje nájdete v Database / Regions and Cities / Regional Agricultural Statistics / Land use.
Keď chcete vedieť čo znamená Surface area, Land use a pod., pozrite si databázu CODED, Eurostat Concepts and Definitions Database.
K dispozícii sú aj metaúdaje o využití pôdy, nájdete ich na web stránke SDDS Methodology.

Údaje - Zahraničný obchod

Kde nájdem údaje o zahraničnom obchode?
Agregované údaje nájdete v databáze pod / External trade / External trade aggregated data. Podrobné údaje o zahraničnom obchode sú k dispozícii v External trade database (Comext easy), v bloku External trade / External trade detailed data / traditional external trade database access (comExt). V príručke Quick guide to easy Comext môžete krok za krokom nájsť informácie o tom ako urobiť výber z databázy. Táto príručka je k dispozizícii v samotnej databáze kliknutím na stránku "External trade Help & FAQ". Takisto si môžete pozrieť DEMO TOUR. Viac informácii o údajoch zahraničného obchodu nájdete na web stránke External trade - Dedicated section.

Kedy sa aktualizujú údaje zahraničného obchodu? Kedy sa údaje revidujú?
Údaje zahraničného obchodu sa aktualizujú raz v mesiaci, v ten istý deň ako sú publikované News release o zahraničnom obchode, pozri Euro-indicators calendar. Revízie údajov sa aktualizujú v ten istý deň. Upozorňujeme, že v čase aktualizácie sa údaje môžu napár minút stratiť. 

Kde môžem nájsť historické údaje o zahraničnom obchode?
Báza údajov zahraničného obchodu obsahuje údaje od roku 1995. Staršie údaje sú len na DVD-ROM. DVD-ROM o Intra- and extra- EU trade Supplement 1/2005 sú k dispozícii na internetovej stránke a obsahujú mesačné údaje od roku 1988 do roku 2004.

Prečo neposkytuje Eurostat údaje zahraničného obchodu na úrovni TARIC?
Údaje zahraničného obchodu podľa TARIC (Integrated Tariff of the European Communities) nemôžu byť sprístupnené verejnosti z legislatívnych dôvodov. TARIC sa používa len na dovoz (t.j. toky z tretích krajín) a týka sa opatrení Spoločenstva ako sú kvóty alebo preferencie. Každý kód TARIC zahrňuje 10 číslic (podskupina 8-miestneho kódu Kombinovanej nomenklatúry - CN).

Prečo existujú rozdiely medzi údajmi Eurostatu o zahraničnom ochode a údajmi členských štátov? 
Sú to metodické rozdiely. Tieto sú vysvetlené v príručke (pozri 2.18.), k dipozícii v External trade database pod External trade metadata

Mám otázku k zahraničnému obchodu, ktorá nie je v FAQ.
Link na špecifickejšie často kladené otázky o zahraničnom obchode nájdete v sekcii vymedzenej zahraničnému obchodu.

Údaje - Doprava

Kde môžem nájsť údaje o nehodách na cestách?
Existuje samostatná databáza pre nehody na cestách v doprave a výhľadovej bezpečnosti na cestách, ktorú spravuje Generálne riaditeľstvo Energetiky a dopravy Európskej komisie Community Road Accident Database. Informácie o ďalšej štatistike o nehodách nájdete na web stránke FAQ pod Data / Population and social conditions.

Údaje - Životné prostredie a energetika

Kde môžem nájsť štatistiku o spotrebe energie?
Údaje sú prístupné v bloku Environment and energy / Energy / Energy statistics - quantities / Energy Statistics (ES) - supply, transformation, consumption. Nájdete tu široký okruh štatistických údajov o spotrebe energie. Tabuľku vytvoríte tak, že vyberiete spôsob stiahnutia a kliknete na zodpovedajúci symbol. Potom pokračujte vo výbere ukazovateľov a podľa inštrukcii si pripravte vlastný výber. 

.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom